• 93 4643789 / 692083950

El Centre Mèdic La Vila, situat a Badalona, està acreditat per la Direcció General de la Marina Mercant per a la realització del Certificat Mèdic d' Aptitut Psicofísica, necessari per a l' obtenció i/o renovació de les segûents llicències d'embarcacions:

  • Moto nàutica (titulín)
  • Patró de navegació bàsica (PNB)
  • Patró d’embarcació del lleure (PER)
  • Patró de iot
  • Capità de iot
Documentació per a realitzar el certificat mèdic obligatori per a l'obtenció i/o renovació de llicències d'embarcacions:
  • DNI
  • Ulleres per veure de lluny, si és que vostè les necessita<

Preu del certficiat mèdic d' aptitut psicofísic obligatori per a obtenir i renovar llicències d'embarcacions: 50 € tot inclòs.
Sense demanar hora, només en 20 minuts vostè obtindrà el seu certificat.